Network Operation Center (NOC)

Network Operation Center (NOC)

Fra vårt eget Network Operation Center (NOC) overvåkes all datakommunikasjon og tjenester vi leverer.

Gjennom vårt NOC har vi til enhver tid oversikt over trafikk i vårt kommunikasjonsnettverk slik at vi proaktivt sikrer best mulig transportflyt og tjensteleveranse i nettverket.

For kunder med egen IT avdeling videreformidler vi automatisk driftsinformasjon per e-post eller SMS.

Vil du vite mer?